Články o STK

Image

Od 1. septembra sa skončí predlžovanie platnosti STK

18.7.2022 / mindop.sk

Pandemické predlžovanie platnosti technickej a emisnej kontroly o tri mesiace sa skončí k 31. augustu 2022. Parlament totiž schvál...

Čítaj ďalej

Image

Emisná norma ako nočná mora?

10.2.2021 / stkonline.sk

Emisná norma, tzv. Euro je záväznou normou Európskej únie určujúcou hraničné hodnoty škodlivín vo výfukových plynoch.

Čítaj ďalej

Image

Overenie kilometrov už iba cez ODO-PASS

1.3.2019 / rpzv.sk

Pre overenie najazdených kilometrov vozidla použite už iba register prevádzkových záznamov vozidla

Čítaj ďalej

Image

Zľava pri uložení pokuty za nepodrobenie vozidla technickej a emisnej kontrole

17.3.2020 / MINDOP.SK

Návod na uplatnenie zľavy až 66% z výšky uloženej pokuty za chýbajúcu TK a EK.

Čítaj ďalej

Image

Dovoz vozidla zo zahraničia

18.12.2018 / stkonline.sk

Ponúkame prehľad ako postupovať v prípade dovozu auta zo zahraničia, z členskej krajiny EU

Čítaj ďalej

Image

Nižšie pokuty a viac staníc technickej kontroly

20.7.2017 / stkonline.sk

Vláda SR schválila novelu zákon, čím sa rozšíri počet prevádzok STK, a zároveň sa zníži výška pokuty za nevykonanie technickej a e...

Čítaj ďalej

Image

Otvorenie siete STK

2.4.2017 / stkonline.sk

Zdá sa, že rok 2017 bude v tomto smere prelomový. Naplánovaná je totiž novelizácia zákona 725/2004 Z. z. o podmienkach ...

Čítaj ďalej

Image

Pokuty za zmeškanú STK budú odpustené

14.3.2020 / mindop.sk

Pokuty za zmeškanú STK budú odpustené

Čítaj ďalej

Image

Elektronické služby pre motoristov

20.7.2017 / stkonline.sk

Od 1. apríla 2015 ministerstvo vnútra na portáli Elektronické služby MV SR sprístupní pre občanov ...

Čítaj ďalej

Image

Legislatívny rámec TK a EK

20.7.2017 / stkonline.sk

V zmysle platnej legislatívy Európskej únie, ktorá platí na území SR od roku 2005 sa musia kontroly podrobovať všetky vozidlá prih...

Čítaj ďalej

Image

Ako opraviť chybu v systéme overovania vozidiel?

5.12.2017 / stkonline.sk

Často sa stáva, že kontrolný technik zaznamená nesprávne údaje o vozidle do informačného systému. Čo sa dá v takom prípade spraviť...

Čítaj ďalej

Image

Overenie vozidla z Českej republiky

28.11.2019 / STKonline.sk

Pred kúpou ojazdeného vozidla z Českej republiky si preverte hlavne históriu najazdených kilometrov a skontrolujte leasing

Čítaj ďalej

Image

Povinná výbava vozidla

23.8.2016 / stkonline.sk

Povinnou výbavou sú: homologizovaný prenosný výstražný trojuholník, bezpečnostný reflexný odev, náhradné koleso s diskom a s náhra...

Čítaj ďalej

Image

Aké doklady predložiť pri TK, EK, KO?

21.5.2017 / stkonline.sk

Osvedčenie o evidencii (OOE, technický preukaz) - velký aj malý, alebo nový (je len velký) - v prípade zadržaného osvedcenia o evi...

Čítaj ďalej

Image

Sadzobník pokút za neabsolvovanie povinnej technickej kontroly

3.6.2017 / stkonline.sk

Pokutu ukladá obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie príslušný...

Čítaj ďalej

Image

Ceny technickej a emisnej kontroly

11.6.2020 / stkonline.sk

Cenu technickej a emisnej kontroly si stanovuje každé pracovisko individuálne.

Čítaj ďalej

Image

Kedy absolvovať návštevu STK?

29.4.2015 / stkonline.sk

Lehoty technických kontrol určuje Vyhláška MDPT SR č. 578/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov

Čítaj ďalej

Image

Kategórie vozidiel

21.5.2015 / stkonline.sk

Základné kategórie vozidiel a členenie jednotlivých kategórií L, M, N, O, G, LS, V

Čítaj ďalej

Image

Kedy je vozidlo technicky nespôsobilé?

21.5.2015 / stkonline.sk

Vozidlo sa podľa vyhlášky považuje za technicky nespôsobilé, ak: ...

Čítaj ďalej

Image

Príprava vozidla na STK

20.7.2017 / stkonline.sk

Technická, ako aj emisná kontrola je prehliadka vozidla, ktorá slúži na posúdenie jeho technického stavu ...

Čítaj ďalej

Image

Overovanie vozidiel a stavu najazdených kilometrov

25.7.2017 / stkonline.sk

Skontrolujte si termín platnosti technickej kontroly a stav najazdených kilometrov vozidla. Systémy overovania technickej, emisnej...

Čítaj ďalej

Image

SMS/E-mail pripomienka termínu STK

25.7.2017 / stkonline.sk

Už nikdy nepremeškajte termín TK/EK. Nastavte si pripomienku končiacej sa platnosti TK/EK ...

Čítaj ďalej

Image

Porovnajte si ceny PZP

6.2.2019 / stkonline.sk

Porovnajte si ceny povinného zmluvného poistenia pre vaše vozidlo. Neupredňostňujeme žiadnu poisťovňu a porovnania obsahujú všetky...

Čítaj ďalej