Otvorenie siete STK

Články / Všeobecné

Otvorenie siete STK

Zdá sa, že rok 2017 bude v tomto smere prelomový. Naplánovaná je totiž novelizácia zákona 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zásadná zmena by sa mala týkať predovšetkým zvyšovania počtu staníc technickej a emisnej kontroly, tak aby sa skrátila doba čakania a zároveň bola zabezpečená dostupnosť kontroly pre každé motorové vozidlo.

Ide o, tzv. liberalizáciu trhu staníc technických a emisných kontrol na území Slovenska, čo v praxi znamená, že po splnení zákonom stanovených podmienok – potrebné technické a materiálové zabezpečenie, ako aj certifikovaný personál, ktorý prejde školiacim systémom – bude oprávnený vykonávať uvedenú činnosť každý kto bude mať záujem.

Po novom budú môcť vykonávať kontrolu aj samotné autoservisy, ktoré po splnení podmienok dodatočne rozšíria svoje služby. Štát už nebude ďalej regulovať a určovať počet staníc, t. z. nebude zvyšovať pre jednotlivé kraje Slovenska ich počet, na základe nedostatočnej kapacity presahujúcej 50 %.

Ide o prirodzený a nevyhnutný krok vzhľadom na výrazný nárast počtu áut na slovenských cestách na jednej strane a nedostatočný počet staníc technickej a emisnej kontroly na strane druhej. Novelou by sa tomu malo výrazne zabrániť – predovšetkým zabezpečiť komfort pre všetkých motoristov a vytesniť z ciest vozidlá v zlom technickom stave. Avšak aj napriek tomu bude štát všetky stanice technickej a emisnej kontroly dôsledne kontrolovať a v prípade zistenia nedodržania stanovených podmienok danej stanici odoberie licenciu.


2.4.2017 / stkonline.sk