Overenie STK

Potrebujete rýchlo zistiť termín STK vozidla?

Zadajte EČV:

Zadať VIN kód

Zadajte VIN:

Zadať EČV

Dostupné údaje

Zoznam dostupných údajov je pre každé vozidlo individuálny.
Dostupné údaje konkrétneho vozidla zistíte po jeho vyhľadaní.

Zoznam údajov:

 • Právna forma držiteľa vozidla
 • Pôvod vozidla (Dovezené zo zahraničia alebo kúpené na Slovensku)
 • Okres registrácie
 • Krajina pôvod pri dovezenom vozidle (ak je dostupná)
 • Stav vozidla (V premávke, vyradené alebo vyvezené do zahraničia)
 • Dátum prvej evidencie
 • Dátum prvej evidencie v SR
 • Vek vozidla, modelový rok
 • Predpokladaný priemerný počet najazdených kilometrov vzhľadom na vek vozidla
 • Poisťovateľ PZP
 • Číslo zmluvy
 • Začiatok platnosti PZP
 • Výrobca vozidla
 • Výrobca karosérie
 • Výrobca motora

 • Dátum vykonania kontroly
 • Termín nasledujúcej kontroly
 • Číslo protokolu
 • Druh kontroly
 • Výsledok kontroly

Historické údaje z technických a emisných kontrol zaznamenané od roku 2017 v prehľadnom časovom prehľade doplnené o ďalšie udalosti ako dátum prihlásenia, zmenu majiteľa, PZP a iné.


 • Rozmery vozidla: Dĺžka, šírka, výška, rázvor
 • Motor a prevodovka: Objem, Výkon, druh paliva, prevodovka, počet stupňov, maximálna rýchlosť
 • Hmotnosti: Prevázková hmotnosť, Najväčšia technicky prípustná celková hmotnosť, Najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy
 • Rozmery kolies: Rozmer a druh pneumatík, Rozmer ráfikov

 • Číslo osvedčenia o evidencii
 • Základné údaje
  Druh vozidla, Kategória, Značka vozidla, Model, Továrenská značka (Typ/Variant/Verzia), VIN, Evidenčné číslo
 • Motor a prevodovka
  Číslo motora, Maximálna rýchlosť, Objem motora, Výkon, Otáčky, Palivo, Objem palivovej nádrže, Prevodovka, Počet stupňov, Katalyzátor
 • Karoséria
  Druh karosérie, Farba, Počet miest na sedenie, Zaťaženie strechy
 • Rozmery a hmotnosti
  Dĺžka vozidla, Šírka vozidla, Výška vozidla, Prevázková hmotnosť, Najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy
 • Emisie a spotreba
  Spotreba paliva, Emisie ES/EHK, Emisie - CO, Emisie - CO2

 • Záložné právo zriadené notárom
 • Blokácia vozidla, brániaca prepisu majiteľa vozidla

 • Slovenskej Republike (MINV)
 • Českej Republike (Policie ČR)
 • Maďarska (police.hu)

 • Odhad priemernej pôvodnej cenníkovej ceny - základný balík
 • Identifikácia presnej pôvodnej cenníkovej ceny - rozšírený balík
 • Priemerný nájazd kilometrov za dobu prevádzky
 • Korekcie predajnosti
 • Výsledná hodnota jazdeného vozidla
 • Odhad budúcej hodnoty vozidla
 • Korekcia najazdených kilometrov a určenie vplyvu počtu km na cenu vozidla
 • Dostupné pre vyše milión vozidiel evidovaných v SR
 • Ocenenie pre kategórie L, N1, M1 evidované od roku 2009
 • Postup kalkulácie v súlade s vyhláškou č. 492/2004.
 • Možnosť nastavenia vlastných vstupných parametrov

Zoznam položiek sériovej výbavu konkrétneho vozidla.

(Dostupné pre značky Audi, BMW, Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Mercedes-Benz, Mini, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Škoda, Volkswagen a Volvo registrované v SR)


Zoznam položiek príplatkovej výbavu vozidla s kódom výbavy, názvom, cenníkovou cenou výbavy.

(Dostupné pre značky Audi, BMW, Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Mercedes-Benz, Mini, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Škoda, Volkswagen a Volvo registrované v SR)


Súčasťou zistenia cenníkovej ceny vozidla je odhad pôvodnej základnej ceny vozidla, zistenie ceny príplatkovej výbavy a výsledný odhad pôvodnej celkovej ceny vozidla.

Rovnaký spôsob stanovenia pôvodnej cenníkovej ceny vozidla používajú poisťovne, lízingové spoločnosti, predajcovia vozidiel, autobazáry a ďaľšie subjekty pôsobiace v automobilovom priemysle.

(Dostupné pre značky Audi, BMW, Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Mercedes-Benz, Mini, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Škoda, Volkswagen a Volvo registrované v SR)

6800

Dnes overených termínov STK

Vzorový report

Pozrite si ukážku reportu reálneho vozidla.

Vzor reportu

Často kladené otázky

Termín technickej a emisnej kontroly vozidla je možné zistiť prostredníctvom portálu STKonline vyhľadaním vozidla podľa evidenčného čísla alebo VIN čísla.

Termín platnosti sa určuje podľa dátumu prvého prihlásenia do evidencie (v SR alebo v zahraničí), alebo podľa dátumu vykonania TK alebo EK a príslušnej lehoty platnosti kontroly, ak už vozidlo kontrolu absolvovalo. Viac na termíny STK


Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie môže podľa § 148 Zákon č. 106/2018 Z. z. udeliť prevádzkovateľovi vozidla pokutu vo výške 165 € za každé vozidlo, ktoré nebolo podrobené v stanovenej lehote technickej a/alebo emisnej kontrole.

Na dodržiavanie zákonov dohliada aj polícia, ktorá tiež môže pokutovať porušenie tohto zákona pri cestnej kontrole.


1. Pokuta sa považuje za uhradenú ak do 15 dní sú zaplatené dve tretiny uloženej výšky pokuty. (Zákon č. 106/2018, § 149 ods. 5)

2. Pokuta sa považuje za uhradenú ak je do 15 dní zaplatená jedna tretina z uloženej výšky pokuty a zároveň je v tejto lehote vozidlo podrobené TK, EK, vyradené z evidencie, odhlásené do cudziny alebo dočasne vyradené z evidencie. (Zákon č. 106/2018, § 149 ods. 6)


1. Ak bolo vozidlo individuálne dovezené a podlieha technickej a emisnej kontrole, je nutné do 15 dní od prihlásenia do evidencie absolvovať administratívnu technickú aj emisnú kontrolu. (Zákon č. 106/2018, § 45 ods. 1 písm. c) bod 1 a 2)

2. Ak došlo k výmene technického osvedčenia vozidla a vozidlo podlieha technickej alebo emisnej kontrole. (Zákon č. 106/2018, § 45 ods. 1 písm. c) bod 3)

3. Ak došlo k poškodeniu alebo zničeniu osvedčenia o kontrole technického stavu vozidla časť A - technická kontrola alebo časť B - emisná kontrola. (Zákon č. 106/2018, § 45 ods. 1 písm. c) bod 4)

Výška pokuty za neabsolvovanie administratívnej technickej a emisnej kontroly je 66 € za každé vozidlo. (Zákon č. 106/2018, § 148 ods. 14 písm. a) bod 1 až 5)

Poverené technické služby

Výkonom technických a emisných kontrol cestných motorových vozidiel sú poverené podľa zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke technické služby.

TECHNICKÉ SLUŽBY:

Testek

TESTEK

Vykonávanie činnosti technickej služby technickej kontroly zabezpečuje spoločnosť TESTEK, a.s..

SEKA

SEKA

Vykonávanie činnosti technickej služby emisnej kontroly zabezpečuje spoločnosť S-EKA spol. s r.o.

Zobrazenie údajov o STK

Po úspešnom vyhľadaní vozidla pomocou VIN alebo EČV získate prístup k údajom o technickej a emisnej kontrole vozidla, pokiaľ už vozidlo STK absolvovalo..

Údaje je možné zdieľať, poslať známemu e-mailom a prezerať v rôznych zariadeniach.

Vzor údajov