Overenie STK

Potrebujete rýchlo zistiť termín STK vozidla?

Zadajte EČV:

Zadať VIN kód

Zadajte VIN:

Zadať EČV

Dostupné údaje

Zoznam dostupných údajov je pre každé vozidlo individuálny.
Dostupné údaje konkrétneho vozidla zistíte po jeho vyhľadaní.

Zoznam údajov:

 • Právna forma držiteľa vozidla
 • Pôvod vozidla (Dovezené zo zahraničia alebo kúpené na Slovensku)
 • Okres registrácie
 • Krajina pôvod pri dovezenom vozidle (ak je dostupná)
 • Stav vozidla (V premávke, vyradené alebo vyvezené do zahraničia)
 • Dátum prvej evidencie
 • Dátum prvej evidencie v SR
 • Vek vozidla, modelový rok
 • Predpokladaný priemerný počet najazdených kilometrov vzhľadom na vek vozidla
 • Poisťovateľ PZP
 • Číslo zmluvy
 • Začiatok platnosti PZP
 • Výrobca vozidla
 • Výrobca karosérie
 • Výrobca motora

 • Dátum vykonania kontroly
 • Termín nasledujúcej kontroly
 • Číslo protokolu
 • Druh kontroly
 • Výsledok kontroly

Historické údaje z technických a emisných kontrol zaznamenané od roku 2017 v prehľadnom časovom prehľade doplnené o ďalšie udalosti ako dátum prihlásenia, zmenu majiteľa, PZP a iné.


 • Dátum vykonania servisnej prehliadky
 • Názov prevádzky servisu
 • Adresa a krajina prevádzky servisu
 • Vykonané servisné úkony
 • Stav kilometrov zaznamený pri servise
 • Záruka

Údaje pochádzajú z databáz výrobcov vozidla, do ktorých prispievajú autorizované autoservisy. Dostupné sú pre značky Audi, Jaguar, Land Rover, Seat, Škoda a Volkswagen zaregistrované od roku 2012. Údaje obsahujú záznamy z celej EÚ.


 • Rozmery vozidla: Dĺžka, šírka, výška, rázvor
 • Motor a prevodovka: Objem, Výkon, druh paliva, prevodovka, počet stupňov, maximálna rýchlosť
 • Hmotnosti: Prevázková hmotnosť, Najväčšia technicky prípustná celková hmotnosť, Najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy
 • Rozmery kolies: Rozmer a druh pneumatík, Rozmer ráfikov

 • Číslo osvedčenia o evidencii
 • Základné údaje
  Druh vozidla, Kategória, Značka vozidla, Model, Továrenská značka (Typ/Variant/Verzia), VIN, Evidenčné číslo
 • Motor a prevodovka
  Číslo motora, Maximálna rýchlosť, Objem motora, Výkon, Otáčky, Palivo, Objem palivovej nádrže, Prevodovka, Počet stupňov, Katalyzátor
 • Karoséria
  Druh karosérie, Farba, Počet miest na sedenie, Zaťaženie strechy
 • Rozmery a hmotnosti
  Dĺžka vozidla, Šírka vozidla, Výška vozidla, Prevázková hmotnosť, Najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy
 • Emisie a spotreba
  Spotreba paliva, Emisie ES/EHK, Emisie - CO, Emisie - CO2

 • Záložné právo zriadené notárom
 • Blokácia vozidla, brániaca prepisu majiteľa vozidla

 • Slovenskej Republike (MINV)
 • Českej Republike (Policie ČR)
 • Maďarska (police.hu)

 • Odhad priemernej pôvodnej cenníkovej ceny - základný balík
 • Identifikácia presnej pôvodnej cenníkovej ceny - rozšírený balík
 • Priemerný nájazd kilometrov za dobu prevádzky
 • Korekcie predajnosti
 • Výsledná hodnota jazdeného vozidla
 • Odhad budúcej hodnoty vozidla
 • Korekcia najazdených kilometrov a určenie vplyvu počtu km na cenu vozidla
 • Dostupné pre vyše milión vozidiel evidovaných v SR
 • Ocenenie pre kategórie L, N1, M1 evidované od roku 2009
 • Postup kalkulácie v súlade s vyhláškou č. 492/2004.
 • Možnosť nastavenia vlastných vstupných parametrov

Zoznam položiek sériovej výbavu konkrétneho vozidla.

(Dostupné pre značky Audi, BMW, Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Mercedes-Benz, Mini, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Škoda, Volkswagen a Volvo registrované v SR)


Zoznam položiek príplatkovej výbavu vozidla s kódom výbavy, názvom, cenníkovou cenou výbavy.

(Dostupné pre značky Audi, BMW, Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Mercedes-Benz, Mini, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Škoda, Volkswagen a Volvo registrované v SR)


Súčasťou zistenia cenníkovej ceny vozidla je odhad pôvodnej základnej ceny vozidla, zistenie ceny príplatkovej výbavy a výsledný odhad pôvodnej celkovej ceny vozidla.

Rovnaký spôsob stanovenia pôvodnej cenníkovej ceny vozidla používajú poisťovne, lízingové spoločnosti, predajcovia vozidiel, autobazáry a ďaľšie subjekty pôsobiace v automobilovom priemysle.

(Dostupné pre značky Audi, BMW, Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Mercedes-Benz, Mini, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Škoda, Volkswagen a Volvo registrované v SR)

3856

Dnes overených termínov STK

Vzorový report

Pozrite si ukážku reportu reálneho vozidla.

Vzor reportu

Zobrazenie údajov o STK

Po úspešnom vyhľadaní vozidla pomocou VIN alebo EČV získate prístup k údajom o technickej a emisnej kontrole vozidla, pokiaľ už vozidlo STK absolvovalo..

Údaje je možné zdieľať, poslať známemu e-mailom a prezerať v rôznych zariadeniach.

Vzor údajov

Poverené technické služby

Výkonom technických a emisných kontrol cestných motorových vozidiel sú poverené podľa zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke technické služby.

TECHNICKÉ SLUŽBY:

Testek

TESTEK

Vykonávanie činnosti technickej služby technickej kontroly zabezpečuje spoločnosť TESTEK, a.s..

SEKA

SEKA

Vykonávanie činnosti technickej služby emisnej kontroly zabezpečuje spoločnosť S-EKA spol. s r.o.