Overenie vozidla

Zadajte ŠPZ vozidla:

Zadať VIN kód

Zadajte VIN:

Zadať EČV

Dostupné údaje o vozidle:

 • Termín platnosti technickej a emisnej kontroly
 • Držiteľ a pôvod vozidla
 • Dátum prvej evidencie u nás a v zahraničí
 • Údaje z technického preukazu vozidla
 • Výrobca vozidla
 • Overenie v evidencii odcudzených vozidiel:
  - Slovenská republika (MINV),
  - Česká republika (Policie ČR),
  - Maďarsko (police.hu)
Údaje z technického preukazu vozidla dostupné po platbe

 

 • VIN
 • Kategória
 • Druh vozidla
 • Značka vozidla
 • Model
 • Výrobca vozidla
 • Výrobca karosérie
 • Dátum prvej evidencie
 • Dátum prvej evidencie v SR
 • Továrenská značka (Typ/Variant/Verzia)
 • Číslo motora
 • Identifikačné číslo motora
 • Maximálna rýchlosť
 • Objem motora
 • Výkon motora
 • Otáčky
 • Palivo
 • Katalyzátor
 • Rozmery vozidla (dĺžka, šírka, výška)
 • Objem palivovej nádrže
 • Prevodovka
 • Počet prevodových stupňov
 • Druh karosérie
 • Farba vozidla
 • Počet miest na sedenie
 • Zaťaženie strechy
 • Prevázková hmotnosť
 • Najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy
 • Spotreba paliva
 • Emisie
 • Druh kolies
 • Počet náprav
 • Poháňané nápravy
 • Rozmer a druh pneumatík na náprave
 • Emisie zvuku
 • Ďaľšie úradné záznamy
Súbor dostupných údajov môže byť pre konkrétne vozidlo odlišný.

 

 

Návod na kompletné
overenie
vozidla

Overenie PZP je dostupné zdarma na stránke Slovenskej kancelárie poisťovateľov

 

Postup overenia PZP

 1. Otvorte stránku SKP (otvoriť)
 2. Zadajte EČV, deň poistenia (napr. dnešný deň) a opíšte overovací kód
 3. Vo výsledkoch vyhľadania nižšie nájdete nasledovné údaje:
  Druh vozidla, Značka, Typ, Farba,
  Poisťovateľ, Číslo poistky, Dátum poistenia od, do


Otvoriť stránku SKP


Nemá vozidlo PZP?


Porovnať ceny PZP

Overenie leasingu vozidla je dostupné zdarma na stránke Asociácie leasingových spoločností SR

 

Postup overenia leasingu vozidla

 1. Otvorte Register vozidiel (otvoriť) a kliknite na "Nová registrácia"
 2. Vytvorte si bezplatné konto vyplnením registračného formuláru, zadaním vášho e-mailu a opísaním obrázka
 3. Na zadanú e-mailovú adresu dostanete potvrdzujúcu správu s prihlasovacím heslom
 4. Kliknite na potvrdzovací link a aktivujte tak konto
 5. Prihláste sa pomocou e-mailovej adresy a doručeného hesla (prihlásenie)
 6. Vyhľadajte vozidlo zadaním posledných 6 znakov VIN čísla vozidla
 7. Vo výsledkoch vyhľadávania získate informáciu či vozidlo v registri nachádza a je na ňom ťarcha alebo sa v registri nenachádza.


Otvoriť register vozidiel

 

Zoznam účastníkov registra (23 spoločností):

AutoFinance a.s.
BKS-Leasing s. r. o.
BPT LEASING, a.s.
COFIDIS SA, pobočka zahraničnej banky
ČSOB Leasing, a.s. - právny nástupca spol. VB LEASING SK, spol. s r.o.
ESSOX FINANCE, s.r.o.
FINANZ SERVIS, spol. s r.o.
Home Credit Slovakia, a.s.

IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.
Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s. r. o.
MONAQ Leasing, a.s.
PB Finančné služby, a. s.
s Autoleasing SK s. r. o.
SECO leasing a.s.
SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. - organizačná zložka
Slovenská sporiteľňa, a.s.

Tatra-Leasing, s.r.o.
Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.
UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
VFS Financial Services Slovakia s.r.o.
VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o.
VÚB Leasing, a. s. - právny nástupca spol. Consumer Finance Holding, a.s.
Westfinreal s.r.o.

Overenie ťarchy na vozidlo je dostupné zdarma v Notárskom centrálnom registri záložných práv

 

Postup vyhľadania vozidla v registri záložných práv

 1. Otvorte stránku Notárskej komory (otvoriť)
 2. Vyplňte vyhľadávací formulár nasledovne:
  Popis zálohu: zadajte VIN číslo vozidla
  Druh zálohu: Vyberte VEC
  Dátum konania od do: Môžete ponechať prázdne
 3. Po kliknutí na ikonu vyhľadania sa zobrazia nasledovné výsledky:

  Vozidlo nemá ťarchu: "Pre zadané kritériá neboli nájdené žiadne záložné práva."

  Vozidlo môže mať ťarchu: Zobrazí sa tabuľka s nasledujúcimi údajmi: Kategória zálohu, Popis, Podiel, Podnik a Podrobnosti.

 4. Kliknutím na odkaz "Pokračovať" získate podrobný úradný výpis z Notárskeho centrálneho registra záložných práv.


Otvoriť register záložných práv

Exekúcie majiteľov vozidiel či už fyzických alebo právnických osôb je možné vyhľadávať v Registri poverení na vykonanie exekúcie zdarma a za poplatok v centrálnom registri exekúcií spravovanom v Slovenskou Komorou Exekútorov.

 

1. Register poverení na vykonanie exekúcie

Overenie exekúcie majiteľa vozidla je dostupné zdarma v Registri poverení na vykonanie exekúcie

 

Postup vyhľadania majiteľa v registri

 1. Otvorte stránku justice.sk (otvoriť)
 2. Ak je majiteľom právnicka osoba zadajte IČO
  Ak je majiteľom vozidla fyzická osoba zadajte Meno, priezvisko a buď rodné číslo alebo dátum narodenia.
 3. Po vyhľadaní sa zobrazia nasledovné výsledky:

  Majiteľ nemá exekúciu: "Zadaným kritérám nezodpovedajú žiadne zverejnené poverenia. ..."

  Voči majiteľovi je vedená exekúcia: Zobrazí sa poverenie na vykonanie exekúcie s nasledujúcimi údajmi: Poverenie, Exekučný titul, Súdny exekútor, Oprávnený, Povinný a vymáhaný nárok

Otvoriť register

Predmetom zverejnenia sú poverenia Okresného súdu Banská Bystrica od 1.4.2017 podľa zákona 233/1995 Z. z. Zverejňujú sa len poverenia z prebiehajúcich exekučných konaní. Viac informácií

Pre komplexné overenie exekúcie majiteľa odporúčame využiť Centrálny register exekúcií.
Cena za overenie je 2 eurá.

 

2. Centrálny register exekúcií

Overenie exekúcie majiteľa vozidla je dostupné za poplatok 2 eurá v centrálnom registri exekúcií

 

Postup vyhľadania majiteľa v registri

 1. Otvorte stránku cre.sk (otvoriť)
 2. Vytvorte si konto v sekcii prihlásenie -> registrácia.
 3. Po úspešnej registrácii v sekcii "Profil" vyplňte fakturačné údaje
 4. V sekcii "Kredit" si dobite kredit buď bankovým prevodom alebo cez SMS
 5. Po dobití kreditu môžete vyhľadávať v registri.


Otvoriť Centrálny register exekúcií

Overenie platnosti uhradenej diaľničnej známky je dostupná zdarma na stránke Národnej dialničnej spoločnosti

 

Postup overenia uhradenej diaľničnej známky

 1. Otvorte stránku eznamka.sk (otvoriť)
 2. Zadajte evidenčné číslo vozidla, krajinu registrácie vozidla (Slovensko)
 3. Vo výsledkoch vyhľadávania nájdete nasledovné údaje:
  Typ diaľničnej známky,
  Dátum platnosti od do,
  Cenu s DPH


Otvoriť stránku eznamka.sk

Overenie odbornej montáže plynového zariadenia vo vozidle je dostupné zdarma v systéme Datagas

 

Postup overenia montáže plynového zariadenia

 1. Otvorte stránku datagas.sk (otvoriť)
 2. Zadajte VIN číslo vozidla, v sekcii "Overenie montáže" v dolnej časti stránky
 3. Vo výsledkoch overenia montáže nájdete:
  - VIN
  - Číslo tlačiva
  - Značka vozidla
  - Obchodný názov vozidla
  - Značku plyn. zariad.
  - Typ plyn.zariad.
  - Číslo pracoviska
  - Názov pracoviska
  - Adresu pracoviska


Otvoriť stránku datagas.sk

Overenie stavu najazdených kilometrov zistených pri technickej kontrole vozidla na STK v Českej Republike

 

Postup overenia histórie najazdených kilometrov

 1. Otvorte stránku kontrolatachometru.cz (otvoriť)
 2. Zadajte VIN číslo vozidla a opíšte captcha obrázok
 3. Vo výsledkoch overenia nájdete tabuľku s údajmi:
  - Dátum prehliadky
  - Druh prehliadky
  - Stav km
  - Poznámka


Otvoriť stránku kontrolatachometru.cz