Ceny technických kontrol vo vybraných krajinách EÚ

Články / Všeobecné

Slovenská republika

Cenu technickej a emisnej kontroly si stanovuje každé pracovisko individuálne. Ceny sa stabilizovali a rozdiely v cenách nie sú výrazné. Každá stanica technickej kontroly má vlastný cenník služieb, avšak približný cenník je nasledovný: Bežná technická a emisná kontrola na osobné vozidlo sa pohybuje od 65 – 95 EUR.

Počet staníc technickej kontroly: 187
Počet staníc emisnej kontroly: 249

Česká republika

Ceny za technickú a emisnú kontrolu sú vyššie vo väčších mestách, v tých menších sú niekedy nižšie aj o polovicu. Kontrolu je možné realizovať na ktorejkoľvek STK na území ČR, neexistuje žiadne obmedzenie miestom registrácie vozidla. Priemerná cena za vykonanú technickú kontrolu je približne 30 až 70 EUR.

Počet staníc technickej kontroly: 428
Počet staníc emisnej kontroly: 1440

Lehoty technických kontrol pre osobné automobily: Pravidelná technická kontrola sa pri osobných vozidiel realizuje každé 2 roky. Pri nových vozidlách je prvá technická kontrola požadovaná až po prvých 4 rokoch a následne každé 2 roky.

Poľsko

V Poľsku je priemerná cena za vykonanú technickú kontrolu v prepočte 24 EUR. Platba sa vykonáva pred kontrolou. Z hľadiska technickej kontroly neexistuje žiadna, tzv. regionalizácia, kontrola môže byť vykonaná v Rámci územia Poľska na ktorejkoľvek stanici technickej kontroly.

Počet staníc technickej kontroly: 3391

Lehoty technických kontrol pre osobné automobily: V prípade nových osobných áut sa prvá technická kontrola vykonáva do 3 rokov od dátumu prvej registrácie. Ďalšia kontrola sa neskôr vykonáva každé dva roky.

Maďarsko

V Maďarsku je pravidelná technická kontrola vozidla povinná, aby sa zabezpečilo, že sú spôsobilé na premávku a spĺňajú bezpečnostné a environmentálne normy. Priemerné náklady na kontrolu: 55 EUR pre vozidlá M1 (osobné vozidlá s maximálne deviatimi sedadlami), 80 EUR pre vozidlá M2 (osobné vozidlá s viac ako deviatimi sedadlami).

Počet staníc technickej kontroly: 143

Lehoty technických kontrol pre osobné automobily: Prvá kontrola sa vykonáva po štyroch rokoch od prvej registrácie vozidla a následne každé dva roky.

Rakúsko

V Rakúsku musí každé registrované auto prejsť kontrolou vozidla na základe takzvaného pravidla 3-2-1 (prvé kontrola musí byť vykonaná 3 roky po prvom prihlásení vozidla, ďalšia o 2 roky neskôr a nasledujúci 1 rok po tom). Priemerná cena sa pohybuje od 50-100 EUR v závislosti od potrebných služieb a tiež od centier, v ktorých sa daná kontrola vykonáva.

Počet staníc technickej kontroly: 928

Lehoty technických kontrol pre osobné automobily: Prvá kontrola osobných áut sa požaduje po troch rokoch od prvej registrácie a ďalšia neskôr každé dva roky

Nemecko

Kontroly vozidla sa vykonávajú každé 2 roky v testovacom centre TÜV alebo Dekra.. Priemerná sa cena za kontroluje približne 120 EU, každé 2 roky. V závislosti od lokality vykonávanej technickej kontroly sa cena môže pohybovať od 100 – 200 EUR pre autá a iné vozidlá v závislosti od váhy.

Počet staníc technickej kontroly: 4445

Lehoty technických kontrol pre osobné automobily: Prvá technická kontrola sa vykonáva po troch rokoch od prvej registrácie a následne každých 24 mesiacov.

Francúzsko

V priemere sa cena technickej kontroly vo Francúzsku sa pohybuje okolo 70 – 100 EUR. Ceny sa líšia podľa oblasti krajiny, v ktorej sa kontrola vykonáva. Oblasť Paríža je najdrahšia, zatiaľ čo centrá vo vidieckych oblastiach majú tendenciu nižších poplatkov.

Počet staníc technickej kontroly: 2260

Lehoty technických kontrol pre osobné automobily: Prvá kontrola sa musí vykonať počas 6 mesiacov do štvrtého výročia od prvej registrácie vozidla. Následne sa kontroly vykonávajú každé dva roky.


8.4.2024 / STKonline