Príprava vozidla na STK

Články / Poradenstvo

Príprava vozidla na STK

Technická, ako aj emisná kontrola je prehliadka vozidla, ktorá slúži na posúdenie jeho technického stavu, systémov, komponentov, či samostatných technických jednotiek. Ide o pomerne časovo náročný proces, ktorého absolvovanie je nevyhnutné. Na príslušnej stanici technickej kontroly sa kontroluje napríklad brzdná sústava, riadenie, nápravy, kolesá, rám, karoséria, osvetlenie, svetelná signalizácia, zaťaženie životného prostredia (výfukové plyny), predpísaná výbava a samozrejme identifikátory vozidla s údajmi uvedenými v dokladoch.

Pred absolvovaním tejto kontroly je potrebné nechať skontrolovať najmä staršie vozidlo vopred v autodielni, kde sa overia, prípadne odstránia zistené nedostatky, čím sa dá predísť riziku nesplnenia podmienok samotnej kontroly.

Na kontrolu je potrebné okrem vozidla priniesť so sebou aj osvedčenie o evidencii – technický preukaz malý aj veľký, alebo nový. V prípade zadržania takéhoto osvedčenia priniesť fotokópiu osvedčenia a doklad o jeho zadržaní. Zároveň nezabúdajte zobrať so sebou aj osvedčenie o emisnej kontrole, ak jej podlieha dané vozidlo, protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené týmto zariadením priamo od výrobcu. Pri opakovanej technickej kontrole, musíte predložiť aj protokol o predchádzajúcej technickej kontrole.

So stanicami technickej, či emisnej kontroly a evidenciou vozidiel sú prepojené aj obvodné úrady pre cestnú premávku a pozemné komunikácie. Pri zistení absencie danej kontroly príslušného vozidla, úrad môže aj bez prítomnosti policajtov vyrubiť pokutu majiteľovi vozidla za nesplnenie si zákonných povinností.


20.7.2017 / stkonline.sk