VIN číslo ako kľúčový element pri kúpe ojazdeného vozidla

Články / Všeobecné

VIN

VIN číslo vozidla (Vehical Identification Number) je unikátny a veľmi špecifický kód, ktorý identifikuje každé vozidlo.

Z dôvodu predchádzania možnosti falšovania je na jednom vozidle umiestnených aj viacero rovnakých VIN čísel. Nie je možné ho meniť a ani upravovať. VIN číslo je však možné v špecifických prípadoch nahradiť. Potrebné je dbať predovšetkým na precízne overenie si všetkých dôležitých informácií.

Význam VIN čísla

Ide o neopakovateľnú kombináciu čísel, ktorú nemajú len automobily, ale tiež autobusy, nákladné autá motorky, či dokonca prívesné vozíky. Pozostáva zo 17 znakov - čísel a písmen, ktoré presne definujú pôvod konkrétneho vozidla, jeho výbavu, typ a ďalšie potrebné informácie týkajúce sa miesta výroby auta, ako aj jeho servisnej histórie.

Nie je to len náhodne vygenerovaný súbor znakov, ale presne stanovené poradie podľa normy ISO 3779-1983 platnej z roku 1981. Z dôvodu možnej zámeny s číslami 1 a 0 sa v kombinácii znakov nenachádzajú písmená I, O a Q.

Skladba VIN čísla

Prvé 3 znaky - WMI (World Manufacturer Identifier), znamenajú označenie výrobcu vozidla a krajiny, z ktorej dané vozidlo pochádza, na základe konkrétneho trojmiestneho kódu krajiny daného výrobcu. Prvý znak predstavuje región – africké vozidlá majú prvé písmeno A a I, ázijské zase J - R, euróske S - Z, severoamerick majú čísla od 1 do 5. V rámci EÚ platí, že výobcovia automobilov vyrábajúci ročne do 500 áut majú ako tretí znak číslo 9.

Nasledovných 6 znakov - VDS (Vehicle Descriptor Section), ich poradie a význam si výrobcovia určujú sami, nakoľko ide o všeobecnú charakteristiku. Z danej kombiácie je možné určiť aj to o aký typ vozidla ide, karosériu, dvere, bezpečnostné pásy, resp. airbagy. Deviaty znak určuje prítomnosť bezpečnostných systémov vo vozidle.

Posledných 8 znakov - VIS (Vehicle Indentifier Section) je pre každé auto unikátnych, nakoľko ide o výrobné číslo. Identifikuje konkrétne vozidlo a všetky jeho technické parametre, ako je motor, prevodovka, výbava, pohon, miesto a rok výroby a pod. Ak výrobca vyrobí menej ako 500 vozidiel za rok, tretí, štvrtý a piaty znak VIS sú pridelené národnej organizácii a identifikujú konkrétneho výrobcu.

Pozícia VIN čísla

VIN číslo je môžné nájsť na viacerých miestach vozidla, nie je to prísne stanovené, avšak obvykle sa nachádza na týchto miestach:

  • technický preukaz k vozidlu, zelená karta, servisná knižka či poistka k vozidlu
  • deliaca priečka motorového priestoru, na hornom leme alebo na držiaku pravej prednej pružiacej a tlmiacej jednotky
  • viditeľný priestor pod čelným sklom auta na strane vodiča
  • pravá strana batožinového priestoru
  • pod podlahou spolujazdca na pravej strane auta (v smere jazdy),
  • na čelnom skle,
  • B stĺpiku (stredový stĺpik karosérie predných dverí),
  • na ABS systéme.

18.4.2024 / STKonline.sk