Záložné právo a blokácia vozidla

Články / Všeobecné

Záložné právo a blokácia vozidla

Množia sa prípady exekúcie na ojazdené vozidlá, pri kúpe preto nezabudnite myslieť aj na záložné právo a blokáciu vozidla.

Aktuálne je uvalená blokácia na viac ako 200 000 vozidiel v premávke, čo znamená približne, že 5 % vozidiel v premávke je blokovaných. Zároveň viac ako 10 % nami preverených vozidiel má záznam v Notárskom centrálnom registri záložných práv.

Nie každý kupujúci ojazdeného auta myslí aj na preverenie jeho prípadnej blokácie exekútorom. V mnohých prípadoch je však cena rozhodujúca a práve nižšia cena môže byť podozrivá. Istý filter môže zrealizovať už samotný autobazár, a v prípade podozrivej ponuky vykonať už vlastné preverenie. V prípade priamej kúpy od individuálneho predajcu je to už o čosi náročnejšie a kupujúci by mal dbať na dôslednú kontrolu.

Aj napriek tomu, že predávajúci je povinný upozorniť kupujúceho na všetky možné riziká a nedostatky predávaného vozidla, nedeje sa tak. Vyplýva z toho hneď niekoľko problémov. Prvým a kľúčovým je prepis auta na nového majiteľa zo strany dopravného inšpektorátu. Takýto prepis však nie je možné vykonať, nakoľko na predávanom vozidle nesmie byť uvalená žiadna exekúcia. Vlastníkom aj naďalej ostáva pôvodný majiteľ.

Druhým nemenej dôležitým problémom je uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy. Takáto zmluva by nemala byť platnou, avšak domáhať sa vrátenia financií je takmer nemožné. Aj napriek písomnému odstúpeniu, čo by zo zákona malo znamenať zrušenie kúpnej zmluvy a vrátenie peňazí, realita je iná.

Ide tiež o morálnu záležitosť, majiteľ predávaného vozidla by však bez súhlasu exekútora takéto vozidlá nemal predávať, ide predsa o majetok, ktorý podlieha exekúcii.

Vyhnúť sa týmto nepríjemnostiam a hlavne finančným stratám je možné aj online formou prostredníctvom portálu stkonline. Zadaním evidenčné čísla alebo VIN čísla vozidla do systému zistíte či je alebo nie je na vami vybrané vozidlo ťarcha a blokácia exekútorom.

Exekúcia

Exekúciu je možné vykonať len zo strany súdu povereného a splnomocneného exekútora. Exekúcia sa však nevzťahuje priamo na predávané vozidlo, ale na jeho majiteľa, ktorého všetky vozidlá sú preto automaticky blokované a nie je možné ich na dopravnom inšpektoráte prepísať na nového majiteľa. Vlastníkom ostáva pôvodný majiteľ, avšak v prípade, že exekútor takéto vozidlo u neho nenájde, polícia následne vypátra „nového majiteľa“ a vozidlo zadrží.

Vyňať motorové vozidlo z exekúcie je možné len v prípade ak slúži na prepravu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, pre potreby jeho rodiny, resp. pre potreby členov jeho domácnosti. Osobný automobil nepatrí medzi veci, ktoré môžu byť z exekúcie vyňaté.

Záložné právo

Ide o účinný nástroj na ochranu veriteľa, napr.: banku, leasingovú spoločnosť, a pod., dokáže zabezpečiť, aby dlžník požičaný úver splatil. Založiť je možné hnuteľný, ako aj nehnuteľný majetok. Ide o obmedzenie vlastníckych práv, ako aj o možné odňatie nehnuteľnosti, resp. hnuteľného majetku (vozidla) v prípade nesplatenia čerpaného úveru.

Notársky centrálny register záložných práv

Vedie ho Notárska komora a je verejným registrom publikovaným na webovom portáli Notárskej komory. Registráciu vykonáva notár a na vyžiadania vystaví výpis, resp. potvrdenie, či daná registrácii v registri existuje alebo nie. Záložné právo nezaniká premlčaním pohľadávky, možno ho vykonať aj vtedy ak je zabezpečená pohľadávka už premlčaná.


15.3.2024 / STKonline.sk