Elektrické automobily ako súčasť boja proti klimatickej kríze

Články / Všeobecné

Transformácia klasických spaľovacích motorov automobilov na elektromobily je nevyhnutnou potrebou pre celkovú budúcnosť našej planéty. Zo strany výrobcov si to však vyžaduje vyššie investície do nových technológií, zo strany krajín, či samotnej EÚ do výskumu a vývoja, chýbajúcej infraštruktúry nabíjania, a tvorby podporných opatrení. Veľkou konkurenciou v rámci investícií je aktuálne Japonsko, Čína a USA, ktoré majú vytvorenú rozsiahlu priemyselnú stratégiu na podporu výroby elektromobilov, čo EÚ zatiaľ chýba, i keď by chcela byť lídrom v udržateľnosti a budovaní strategických odvetví. Výrazná podpora americkej vlády pre domácich výrobcov automobilov a dominancia Číny v rámci dodávania elektrických vozidiel výrazne ohrozujú európsku výrobu elektromobilov. Konkurencieschopnosť EÚ v rámci výroby elektromobilov upadá, problémom je vyhovieť dopytu.

Predaj elektromobilov v súčasnosti predstavuje v rámci EÚ len 15% podiel na trhu. V roku 2024 sa však predpokladá nárast o 2.5 %. Na Slovensku sa v roku 2023 predalo iba 2.67% elektromobilov z celkového podielu na trhu.

Pri predaji automobilov v rámci EÚ dominuje stále ešte bežné palivo, avšak priemerné emisie sa od roku 2012 do roku 2022 znížili o 17%. V roku 2023 v prípade nákladných automobilov predstavovala nafta ako bežné palivo až 95.7% podiel v rámci nových registrovaných vozidiel.

V roku 2023 bola kúpa elektromobilov v rámci EÚ 3. najobľúbenejšou možnosťou, 2. možnosťou boli hybridné automobily, avšak prvenstvo stále patrí benzínovým automobilom. V súčasnosti je na cestách EÚ zhruba 250 mil. áut, elektricky nabíjateľné automobily predstavujú aktuálne len 1.5 % všetkých áut, dodávky 0.6% a nákladné automobily (kamióny) len 0.1%. Výrazný nárast popularity v rámci elektrických automobilov je zaznamenaný v prípade autobusov, ide takmer o zdvojnásobenie počtu v porovnaní s rokom 2022. Diesel však aj v tomto prípade ostáva dominantný.

Hlavnými prekážkami transformácie na elektricky nabíjateľné batérie sú takmer chýbajúca infraštruktúra nabíjania a absencia podporných opatrení na výrobu ekologických modelov, finančné a investičné stimuly, resp. podporné podnikateľské prostredie. Podľa nariadení EÚ by mali všetky krajiny do roku 2026 vybudovať elektrické nabíjacie stanice každých 60 km na hlavných cestných ťahoch, na Slovensku s tým môže byť problém, keďže nemusí byť dostatok áut, ktoré by ich využívali.

V rámci novej emisnej normy Euro 7 by mali byť osobné autá, dodávky, nákladné autá, ale aj autobusy vďaka novým pravidlám v budúcnosti ešte ekologickejšie. Do roku 2030 totiž musia byť emisie CO2 nových vozidiel aspoň o 45% nižšie ako v rokoch 2019 až 2020. Výrobcovia nákladných vozidiel a autobusov musia postupne priniesť také vozidlá a technológie, vďaka ktorým bude európska cestná doprava do roku 2040 zbavená fosílnych palív, splniť budú musieť celosvetovo najambicióznejšie ciele znižovania emisií CO2.

Globálne prostredie, v ktorom žijeme vytvára potrebu riešenia globálnych výziev, a jednou z nich je aj boj proti klimatickým zmenám, či ochrana životného prostredia.

V tomto prípade je aj cesta cieľ, avšak cesta k “zelenej” budúcnosti bude este veľmi dlhá.


7.2.2024 / stkonline.sk