Elektronické služby pre motoristov

Články / Všeobecné

Od 1. apríla 2015 ministerstvo vnútra na portáli Elektronické služby MV SR sprístupní pre občanov množstvo elektronických služieb z oblasti dopravných evidencií.

Osobné návštevy dopravných inšpektorátov však určite týmto nekončia, ale internet spoluprácu s nimi výrazne uľahčí.
Elektronické služby kopírujú situácie, ktoré občania samozrejme budú môcť aj naďalej riešiť osobnou návštevou dopravného inšpektorátu.

Na používanie elektronických služieb potrebujete:

 • aktivovaný elektronický občiansky preukaz /eID karta/

Držitelia starších preukazov tieto služby využívať nebudú môcť bez toho, aby si občiansky preukaz vymenili za nový. Zaručený elektronický podpis vygenerovaný prostredníctvom eID karty sa tak stal najrozšírenejším typom ZEP používaným v SR.

Ako vlastníci elektronických dokladov, už viac nemusíte chodiť po úradoch a nekonečne dlho čakať kým sa dostanete na rad. Vlastníci elektronických dokladov tak však môžu urobiť z pohodlia domova a pracovisko polície navštíviť len v naozaj nevyhnutných prípadoch.

Elektronické služby umožnia:

 • výmenu tabuľky s evidečným číslom vozidla v prípade straty či odcudzenia
 • za poplatok požiadať o výmenu tabuliek buď s klasickým náhodne prideleným evidečným číslom, ale aj voliteľným číslom podľa osobných preferencií, pričom v ponuke sú aj tabuľky z materiálu vyžarujúce svetlo.
 • elektronické žiadosti o obnovenie osvedčenia vozidla po strate či odcudzení, nahlásenie straty alebo odcudzenia či nahlásenie nálezu osvedčenia
 • podrobný prehľad o povinnom zmluvnom poistení,  o technických či emisných kontrolách, o štruktúre všetkých  vlastníkov vozidla či  o technických údajoch vozidla.
 • so zaručeným elektronickým podpisom môže používateľ e-služieb požiadať o vygenerovanie právne záväzných dokumentov dohodnúť termín na dopravnom inšpektoráte
 • elektronicky vykonať zmenu v evidencii či požiadať o zapísanie alebo zrušenie elektronického splnomocnenia k evidenčným úkonom s vozidlom.
 • získať prehľad napríklad o exekútorských, súdnych, daňových alebo colných blokáciách vozidla, o kontrole jeho originality či o časovom priebehu držby vozidla a o všetkých evidovaných udalostiach vykonaných s vozidlom.
 • žiadosť o výmenu osvedčenia, osvedčení o evidencií vozidla
 • nahlásenie nálezu osvedčenia o evidencii vozidla
 • poskytnutie informácie o PZP, o technickej a emisnej kontrole vozidla, o histórii vozidla, ako aj o technických údajoch vozidla
 • poskytnutie údajov z elektronického osvedčenia o evidencii vozidla
 • overenie stratených a odcudzených osvedčení o evidencii vozidla
 • zápis a aktualizácia údajov na elektronické osvedčenie o evidencii vozidla
 • generovanie dátovej štruktúry pre elektronické osvedčenie o evidencii vozidla
 • zápis blokácie elektronického osvedčenia o evidencii vozidla
 • zneplatnenie elektronického osvedčenia o evidencii vozidla
 • majitelia motorových vozidiel uvítajú možnosť odhlásiť auto (napríklad pri predaji do iného okresu) prostredníctvom internetu, osobná návšteva úradu nebude vôbec nutná.

Dostupné služby ministerstvo rozdelilo na transakčné a informatívne. V rámci informatívnych sa občania dostanú k informáciám z Centrálnej evidencie vozidiel, kde budú môcť zistiť stav PZP, technickej alebo emisnej kontroly.

Služby budú prístupné na portáli E-služieb MV SR https://portal.minv.sk/

Prejsť na portál E-služieb »

Rezort vnútra vykonal tiež zmeny v rámci programu ESO na dopravných inšpektorátoch, čo znamená, že na frekventovanom bratislavskom dopravnom inšpektoráte po nasadení opatrení sa priemerná čakacia doba 2,5 hodiny znížila na 44 minút. Po nasadení elektronických služieb by sa čakacia doba mala znížiť priemerne na 25-30 minút. Výkon úradníkov pri vybavovaní občanov stúpol o 30 percent. Obdobné opatrenia by mali byť zrealizované aj na oddeleniach cudzineckej polície.

Od 1. apríla Ministerstvo vnútra spúšťa 26 elektronických služieb, ktoré sú nápomocné majiteľom áut. Testovacia prevádzka s vybraných predajcami vozidiel (Mercedes, Scania, Volvo, Land Rover, Ford) prebehla úspešne a nové služby môžu úrady sprístupniť verejnosti.

Jednou z výhod bude možnosť objednať sa na dopravný inšpektorát na presnú hodinu. V praxi to bude znamenať, že po internetovom objednaní sa občan dostaví na inšpektorát, kde sa zaregistruje. Následne ho systém zavolá „do vnútra“ ako prvého. Platnosť časenky bude 15 minút a teda pri objednaní sa na 13:00 bude mať možnosť zaregistrovať sa na inšpektoráte do 13:15.

Niektoré úkony bude možné urobiť cez internet úplne a iné len čiastočne.


20.7.2017 / stkonline.sk