Overenie najazdených kilometrov vozidla


Overenie najazdených kilometrov - ODO-Pass/ODO-Pass EU


Históriu stavu najazdených kilometrov si overte už iba v registeri prevádzkových záznamov vozidla (RPZV). Povinnými prispievateľmi do systému sú štátne aj privátne subjekty, ako napríklad TK, EK, KO, Policajný zbor, predajcovia vozidiel, leasingové spoločnosti, autoservisy, atď.


 

Služba overenia vozidla

Overenie vozidla

Zadajte ŠPZ vozidla:

Zadať VIN kód

Zadajte VIN:

Zadať EČV

Dostupné údaje o vozidle:

  • Dátum prvej evidencie vozidla v SR a zahraničí
    (zistíte či bolo vozidlo dovezené zo zahraničia)
  • Termín platnosti technickej a emisnej kontroly
  • Overenie v DB odcudzených vozidiel v SR (MINV)
  • Údaje z technického preukazu vozidla
  • Identifikačné číslo motora
  • Emisie a spotreba vozidla
  • Rozmer a druh pneumatík

Iné online služby overenia vozidla