Overenie technickej kontroly

Od 20.2.2018 informácie o vykonanej TK nájdete na stránke Jednotného informačného systému cestnej dopravy.

Technický preukaz

Overenie technického preukazu

Overiť údaje z technického preukazu vozidla je možné zadaním evidenčného čísla vozidla.

Uvedené údaje majú len informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne úkony.