Overovanie vozidiel a stavu kilometrov

Systémy overovania technickej, emisnej kontroly a kontroly originality zabezpečujú tomu poverené technické služby. Uvedené údaje majú len informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne úkony.

Overenie technickej kontroly vozidla ►

Stav kilometrov vozidla je zadávaný pri technickej alebo emisnej kontrole vozidla pracovníkom STK. Overiť kilometre a technickú kontrolu je možné zadaním evidenčného čísla vozidla, VIN čísla vozidla alebo čísla protokolu technickej kontroly.

Systém overovania technickej kontroly a stavu kilometrov prevádzkuje spoločnosť Testek, poverená technická služba technickej kontroly vozidiel.

SPUSTIŤ OVERENIE STK »

Overenie emisnej kontroly vozidla ►

Emisnú kontrolu je možné overiť pomocou evidenčného čísla vozidla, VIN čísla, čísla protokolu emisnej kontroly, čísla osvedčenia emisnej kontroly alebo čísla nálepky EK.

Systém overovania emisnej kontroly zabezpečuje spoločnosť SEKA, poverená technická služba emisnej kontroly vozidiel.

SPUSTIŤ OVERENIE EK »

Overenie vozidla pomocou kontroly originality ►

Pokiaľ vozidlo absolvovalo kontrolu originality, je možné preveriť vozidlo online a to zadaním evidenčného čisla vozidla, VIN čísla, alebo čísla kontrolnej nálepky KO.

Systém overovania kontroly originality zabezpečuje spoločnosť IRIS IDENT s.r.o., poverená technická služba kontroly originality vozidiel.

SPUSTIŤ OVERENIE KO »

Overenie PZP vozidla podľa ŠPZ ►

Na overenie platnosti povinného zmluvného poistenia vozidla slúži aplikácia Slovenskej kancelárie poisťovateľov. Zadaním ŠPZ vozidla je možné zistiť či a dokedy má vozidlo platné povinné zmluvné poistenie.

Systém overovania údajov v poistnej zmluve na PZP spravuje Slovenská kancelária poisťovateľov. Aplikácia je určená pre motoristov a jej cieľom je poskytnúť poškodeným osobám informáciu o poisťovateľovi vozidla, ktoré spôsobilo škodovú udalosť pre uplatnenie nároku na poistné plnenie.

SPUSTIŤ OVERENIE PZP »

Internetový obchod s košelami www.eximcarlo.sk