Overovanie vozidiel a stavu kilometrov

Systémy overovania technickej, emisnej kontroly a kontroly originality zabezpečujú tomu poverené technické služby. Uvedené údaje majú len informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne úkony.

Overenie technickej kontroly vozidla ►

Systém overovania technickej kontroly a stavu kilometrov prevádzkuje spoločnosť Testek, poverená technická služba technickej kontroly vozidiel.

Spustiť overenie STK »

Overenie emisnej kontroly vozidla ►

Systém overovania emisnej kontroly zabezpečuje spoločnosť SEKA, poverená technická služba emisnej kontroly vozidiel.

Spustiť overenie EK »

Overenie vozidla pomocou kontroly originality ►

Systém overovania kontroly originality zabezpečuje spoločnosť IRIS IDENT s.r.o., poverená technická služba kontroly originality vozidiel.

Spustiť overenie KO »

Overenie PZP vozidla podľa ŠPZ ►

Systém overovania údajov v poistnej zmluve na PZP spravuje Slovenská kancelária poisťovateľov. Aplikácia je určená pre motoristov a jej cieľom je poskytnúť poškodeným osobám informáciu o poisťovateľovi vozidla, ktoré spôsobilo škodovú udalosť pre uplatnenie nároku na poistné plnenie.

Spustiť overenie PZP »