Stáčaniu kilometrov už o chvíľu odzvoní

Predávať vozidlá s upraveným počtom kilometrov, ktorý nezodpovedá skutočnému stavu, sa nemusí vždy vyplácať. Takéto vozidlo môže predstavovať pre svojho majiteľa bezpečnostné riziko. Jeho stav si vyžaduje dôslednú kontrolu, ako aj samotný servis, v opačnom prípade hrozí zlyhanie jeho dôležitých dielov, čo môže mať katastrofálne následky.

Podľa Spolku na ochranu vlastníkov automobilov (SOVA) je na Slovensku zhruba 130.000 áut s upraveným počtom kilometrov. SOVA odporúča pri kúpe staršieho auta preveriť si vozidlo podľa kódu VIN a zamerať sa na stav priemerne najazdených kilometrov v celkovej histórii vozidla.

V marci 2016 vstúpi do platnosti novela zákona 725/2004 Z. z. podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zakazujúca neoprávnenú a úmyselnú manipuláciu s počítadlom najazdených kilometrov vozidiel, s tzv. odometrom. Novela zároveň zakazuje akékoľvek technické prostriedky, či softvér, alebo poskytovanie služieb súvisiacich s neoprávnenou manipuláciou s odometrom. Za neoprávnenú a úmyselnú manipuláciu s počítadlom najazdených kilometrov môže od marca 2016 Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) uložiť pokutu od 5000 eur do 50.000 eur, až do dvoch rokov odo dňa, ako sa SOI dozvedela o porušení povinnosti, najneskôr však do piatich rokov. Rovnaká pokuta hrozí aj za používanie antiradarov a majákov neoprávnenými osobami. Pri opakovanom zistení môže byť až dvojnásobok.

Novela ustanovuje zároveň povinnosť pre stanice technickej kontroly zaznamenať stočené kilometre do informačného systému. Všetky správne orgány ako napríklad STK, polícia či stanice kontroly originality, a iné osoby, napríklad servis, budú povinné v prípade, že preukázateľne zistia na aute pretočené kilometre, to nahlásiť Slovenskej obchodnej inšpekcii. V opačnom prípade im hrozí pokuta až do 300 eur za nenahlásenie zisteného stavu vozidla.

Článok pokračuje pod reklamou

STK má mať povinnosť upozorniť na podozrenie stočených kilometrov majiteľa vozidla, ktorý si následne musí nechať počet kilometrov správne nastaviť u oprávneného subjektu, nakoľko mu dovtedy nebude možné zo strany STK, na základe metodiky a predpisov ministerstva dopravy, vydať osvedčenie o STK Novelou sa tiež zmenil zákon o reklame zakazujúci prezentáciu informácií, výrobkov, technických prostriedkov alebo ponúkanie služieb upravujúcich odometre.

Súčasťou novely je tiež zákaz pre autobazáre a predajcov vozidiel predávať, ponúkať a sprístupňovať vozidlá s pretočenými kilometrami na trh. V prípade porušenia zákona hrozia niekoľkotisícové pokuty, až odobratie živnostenského oprávnenia.