Spravodajský servis STK

Otvorenie siete STK

Čítaj ďalej ...

Stáčanie kilometrov sa už viac nevypláca

Čítaj ďalej ...

Generálny pardón platí do 29.2.2016

Čítaj ďalej ...

Stáčaniu kilometrov už o chvíľu odzvoní

Čítaj ďalej ...

Elektronické služby pre motoristov

Čítaj ďalej ...

Dovoz vozidla zo zahraničia

Čítaj ďalej ...

Európsky parlament odmietol častejšie technické kontroly vozidiel

Čítaj ďalej ...

Príprava vozidla na STK

Technická, ako aj emisná kontrola je prehliadka vozidla, ktorá slúži na posúdenie jeho technického stavu, systémov, komponentov, či samostatných technických jednotiek.

Čítaj ďalej ...

Emisná kontrola a životné prostredie

Za posledných 20 rokov sa na Slovensku vykonalo viac ako 10 miliónov emisných kontrol. Emisnej kontrole pravidelnej povinne podliehajú všetky vozidlá evidované v Slovenskej republike.

Čítaj ďalej ...

Legislatívny rámec TK a EK

V zmysle platnej legislatívy Európskej únie, ktorá platí na území SR od roku 2005 musia tieto kontroly vykonávať všetky vozidlá prihlásené v evidencii vozidiel v presne stanovených lehotách.

Čítaj ďalej ...