Pripomenúť termín STK

Stačí vyplniť dolu uvedené údaje a jeden mesiac pred termínom uplynutia platnosti TK/EK budete pomocou SMS alebo e-mailom upozornení na termín konca platnosti technickej alebo emisnej kontroly.

Pripomienka termínu TK/EK

Odoslaním formulára prejavujete súhlas v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov so správou, spracovaním a uchovávaním nasledovných údajov a informácií v informačnom systéme spoločnosti Webclinic s.r.o.: meno a priezvisko, telefónne číslo e-mailová adresa a evidenčné číslo vozidla.

Pripomenúť termín
* Povinné údaje

Vysvetlivky:

Termín nasledujúcej kontroly: Termín nasledujúcej technickej a emisnej kontroly je uvedený v Osvedčení o TK/EK, ako aj na nálepkach na čelnom skle vozidla. Pri vozidlách, ktoré ešte neabsolvovali prvú kontrolu sa termín určí podľa dátumu prvého prihlásenia do evidencie (Osvedčenie o evidencii vozidla) pripočítaním lehoty platnej pre príslušnú kategóriu vozidla.