Podmienky použitia

Každý používateľ stránky www.stkonline.sk nesie za svoje publikované názory plnú právnu zodpovednosť podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Tieto názory musia byť opodstatnené, pravdivé a zodpovedať skutočnosti. Nemôžu obsahovať žiadne informácie, ktoré sú v rozpore so zákonom, resp. zasahujú do práva na ochranu osobnosti podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, alebo ich možno kvalifikovať ako trestný čin ohovárania podľa Trestného zákona.

Každá registrovaná spoločnosť poskytujúca služby v oblasti technických, emisných kontrol a kontrol originality má právo na jednotlivé hodnotenia reagovať. 

IP adresa všetkých príspevkov je zaznamenávaná a v prípade podozrenia na porušenie zákona budú IP adresy poskytnuté príslušným orgánom. Prevádzkovateľ webových stránok v žiadnom prípade nezodpovedá za obsah a pravdivosť príspevkov uverejnených na stránke www.stkonline.sk.

Napriek tomu si prevádzkovateľ vyhradzuje právo bez udania dôvodu odstrániť príspevky, ktoré odporujú dobrým mravom, či porušujú platné zákony SR (napr.: obsahujú vulgárne výrazy, nadávky, hanobenie rasy, národa či náboženstva, neslušné, zastrašujúce, rasistické, xenofóbne, sexuálne orientované alebo sú inak nevhodne zamerané). Prevádzkovateľ stránky www.stkonline.sk si vyhradzuje právo odstraňovať témy a príspevky reklamného charakteru alebo príspevky porušujúce základné princípy slušnej a konštruktívnej diskusie.

Stránky www.stkonline.sk sú určené pre širokú verejnosť a pridávanie hodnotení jednotlivých spoločností a zariadení je prístupné aj bez registrácie. Prevádzkovateľ stránky www.stkonline.sk v žiadnom prípade nezodpovedá za obsah a pravdivosť informácií uverejnených na stránkach.

Spracovanie osobných údajov Osobné údaje získané registráciou sú spracúvané v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. Pri registrácii sa uchováva emailová adresa a meno resp. prezývka registrovaného. Všetci používatelia, ktorí sa na stránke zaregistujú, a do svojho profilu si pridajú fotky, súhlasia s možnými rizikami neprípustných foriem spracúvania tretími osobami, ktoré fotografie môžu získať z internetového portálu.