Európsky parlament odmietol častejšie technické kontroly vozidiel

Európsky parlament odmietol návrh Európskej komisie na zavedenie častejších technických kontrol starších automobilov, proti ktorému sa už skôr postavili ministri dopravy členských krajín Európskej únie. Podľa agentúry DPA to znamená definitívny koniec tohto návrhu.

V Slovenskej republike sú vodiči povinní absolvovať prvú technickú kontrolu do 4 rokov od kúpi nového auta. Pre ďalšie kontroly je potom stanovená dvojročná lehota.

Eurokomisár pre dopravu Siim Kallas navrhoval, aby autá staršie ako 6 rokov museli absolvovať kontrolu každý rok. Návrh počítal pri väčšine nových automobilov s prvou kontrolou po 4 rokoch. Ďalšia kontrola by sa mala uskutočniť o dva roky, následne by sa mal interval skrátiť na 1 rok.

Priemerný vek áut na Slovensku bol za minulý rok vyše 11 rokov. Podiel osobných automobilov starších než desať rokov presiahol 60 % z celkového počtu registrovaných vozidiel, z toho takmer tretina je starších ako 15 rokov.

Návrh týkajúci sa častejších kontrol bol pôvodnou súčasťou celého balíčka predpisov o technickej spôsobilosti vozidiel. Jeho cieľom je zvýšiť bezpečnosť na európskych cestách a podstatne znížiť počet tragických nehôd.

Europoslanci schválili všetky pozmeňovacie návrhy, záverečné schválenie balíčka ich ale čaká až ku koncu roka po vyjednávaniach s litovským predsedníctvom EÚ. Do platnosti by mal balíček vstúpiť v roku 2015.

S častejšími kontrolami, ako ich navrhovala Európska komisia, nesúhlasila aj česká europoslankyňa Olga Sehnalová, ktorá je spravodajkyňou jednej z častí uvedeného balíčka. „Európsky parlament tak nasleduje pozíciu Rady, ktorá tento návrh rovnako už skôr nepodporila. Osobne si myslím, že by sme sa mali sústrediť na to, aby boli technické kontroly vozidiel v Európe všade rovnako poctivé a dôkladné, a nie zaťažovať vodiča,“ vysvetlila Sehnalová.

Dopravcovia by sa mali podľa nových predpisov dočkať zefektívnenia diaľničných technických kontrol. „V budúcnosti by sme radi nasledovali príklad Veľkej Británie, ktorá vozidlá vyberá z tzv. rizikového profilu. Vďaka tomu sú k diaľničným technickým kontrolám zastavované častejšie tie vozidlá, pri ktorých boli už skôr zistené nejaké nedostatky.

Zvýhodnení  sú tak predovšetkým tí prevádzkovatelia a prepravcovia, ktorí svoje automobily udržiavajú po technickej stránke dlhodobom v poriadku,“ dodala Sehnalová.

Ako zdôraznila v minulom roku na európskych diaľniciach 28 000 ľudí a 1,5 milióna bolo zranených, z toho 300 000 ťažko. „Tieto čísla chceme výrazne znížiť,“ uzavrela.

V súčasnosti existujú obrovské rozdiely v prevádzkovaní diaľničných technických kontrol v jednotlivých členských štátoch. Napríklad v Bulharsku je podiel vozidiel, u ktorých sa pri kontrole zistilo, že nie sú v súlade s požiadavkami na technickú spôsobilosť vozidla, 0,2 %. Naopak na Malte je to 47 %. Určité zjednodušenie  predpisov je preto podľa Sehnalovej veľmi dôležité.