Diagnostika poruchy vozidlabeta

Pomocou nášho sprievodcu diagnostikujte problémy svojho vozidla a zistite možné príčiny poruchy. Stačí iba zadať ako problém vyzerá, zapácha alebo znie.

1. Diagnostika symptómy

2. KEDY sa symtóm prejavuje?

KEDY?

3. KDE sa symtóm prejavuje?

KDE?

4. Výsledok:

Treba skontrolovať:

#Možné poškodenie:Príčina problému:

*Aplikácia sa nachádza v testovacej prevádzke.

Nápoveda

1. Diagnostika symptómov

V prvom kroku si vyberte zo symptómov poruchy, ktoré sú zaradené do štyroch základných kritérií, podľa pocitu / zvuku / zápachu / výzoru).

2. KEDY sa symtóm prejavuje

V druhom kroku špecifikujte kedy problém nastal. Pokiaľ existuje iba jedna možnosť, dostanete sa automaticky k nasledujúcemu kroku.

3. KDE dochádza k problému

V poslednom kroku určite kde sa problém prejavil. Pokiaľ existuje iba jedna možnosť, zobrazia sa hneď možné príčiny problému.