Bezpečnosť cestnej premávky

Príčinou zvýšenej nehodovosti je bohužiaľ rovnako zlá údržba, ako aj zlý technický stav vozidiel, a hlavne neprimeraná jazda. Všetci vodiči by sa mali v prvom rade starať o bezpečnú jazdu venovaním náležitej pozornosti aj ostatným vozidlám na vozovke a prispôsobiť svoju jazdu tak, aby neohrozovali seba ani ostatných.

Zárukou bezpečnosti cestnej premávky je pravidelná kontrola technického stavu vozidla, cestná technická kontrola úžitkových vozidiel a samozrejme evidencia motorových vozidiel.

Na území SR nemá v súčasnej dobe vykonanú technickú, či emisnú kontrolu viac ako 150 000 motorových vozidiel. Na krajinu akou Slovensko je, ide o pomerne vysoké číslo. V dôsledku nezodpovednosti majiteľov motorových vozidiel môže mať zanedbanie si kontrolných povinností až tragické následky.

Podľa štatistických údajov viac ako 6 % všetkých nehôd spôsobuje zlý technický stav vozidla a 8 % nehôd motocyklov. Podľa prieskumov v rámci EÚ príde na cestách každý deň o život vplyvom technickej poruchy vozidla viac ako 5 osôb. Novými opatreniami sa snaží tieto kontroly sprísniť a rozšíriť ich pôsobenie.

Majitelia motorových vozidiel tak neabsolvovaní kontrol riskujú vysoké pokuty – 166 eur za každú chýbajúcu kontrolu, či vyradenie auta z cestnej premávky, natrvalo.